You are here

12 nov 2009 Eco XXI officieel van start

Eco XXI is een nieuw programma van FEE-Nederland. Dit programma is in Portugal ontwikkeld en de provincie Zeeland gaf aan FEE-Nederland de opdracht op 3 pilotprojecten in Zeeland te ontwikkelen. Op de Toeristische Ontmoetingsdagen 2009 op Neeltje Jans is de officiële overeenkomst getekend.

Met Eco XXI wordt een milieuproject op lokaal niveau ontwikkeld. De bestaande programma’s van FEE, zoals de Blauwe Vlag, Green Key, Eco-Schools, Young Reporters en Learning about Forest, maken deel uit van Eco XXI. Hiermee wordt een nieuwe impuls gegeven aan het bevorderen van duurzaamheid op lokaal niveau. Gemeenten worden op diverse onderdelen getoetst op hun milieubeleid. Er wordt gewerkt met een set van criteria op vier hoofdgebieden: milieu, economie, samenleving en organisatie. De volgende sub-thema’s zijn daarbij aan de orde: milieueducatie, vrijwilligerswerk, natuurbescherming, lucht- en waterkwaliteit, energieverbruik, afvalbeleid, mobiliteit, geluidhinder, landbouw, toerisme en ruimtelijke ordening. Grontmij verzorgt de ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering. Zie ook bijgevoegde presentatie: Zeeland Toeristisch Ontmoetingsdag 12 november 2009.pdf