You are here

Al 16 gemeenten deelnemer ECOXXI

Op dit moment nemen 16 gemeenten deel aan ECOXXI. Komende tijd worden van diverse gemeenten de awards uitgereikt. Enkele gemeenten zijn zelfs al begonnen met hun twee jaarlijkse herwaardering. De deelname van gemeenten aan het programma ziet er positief uit. Uiteraard is het mogelijk om op elk gewenst ogenblik deel te nemen aan het programma.