You are here

IVN licentiehouder FEE programma's in Nederland

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid is op 14 september 2016 lid geworden van FEE International. De Stichting FEE-Nederland draagt daarbij haar activiteiten over aan IVN. FEE (Foundation for Environmental Education) is een internationale netwerkorganisatie, die via educatie, kennisuitwisseling en het stimuleren van duurzame initiatieven streeft naar een duurzame groene toekomst. 

Het FEE lidmaatschap is voor IVN een natuurlijke keuze. De educatie programma's van FEE ondersteunen en versterken de educatieprogramma's van IVN en vice versa. FEE-Nederlnad was licentiehouder van zes internationale programma's, die nu aan IVN zijn overgedragen: Blauwe Vlag, Green Key, Eco-schools, ECO XXI, Learning about Forests (LEAF) en Young Reporters for the Environment. De laatste twee worden al uitgevoerd door IVN zelf. Van de overige programma's is IVN nu licentiehouder. Blauwe Vlag en Green Key worden door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) uitgevoerd, Eco-schools door SME Advies en ECO XXI door coƶperatie BOnDS (Bredase Ondernemers in Duurzame Samenwerking).