You are here

Deelname ECO XXI mogelijk voor alle gemeenten

Vanaf nu kunnen alle gemeenten in Nederland deelnemen aan ECO XXI. Tot 1 juli was deelname alleen mogelijk voor de gemeenten in Zeeland. De Provincie Zeeland nam namelijk het initiatief voor invoering van ECO XXI in Nederland en heeft de eerste gemeenten ondersteund bij de invoering door middel van pilots. De gemeenten Schouwen Duiveland en Tholen maken hier gebruik van. De eerste pilot is inmiddels met succes afgerond en nu kunnen alle gemeenten in Nederland in aanmerking komen voor certificering.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
aanmelden & contact