You are here

ECO XXI kan bijdragen aan doelstellingen Rio+20

Van 20 tot 22 juni 2012 wordt in Rio de Janeiro de derde VN-conferentie over duurzame ontwikkeling gehouden, ofwel Rio+20. Dat getal slaat op het aantal jaren dat verstreken is sinds in 1992 de eerste VN-conferentie over Duurzame Ontwikkeling in Rio de Janeiro werd gehouden. De Nederlandse inbreng voor Rio+20 werd mede op 30 mei 2012 voorbereid met de conferentie ‘Rio aan de Maas’.

Tijdens deze conferentie zijn diverse workshops georganiseerd, die input geven aan de Nederlandse inbreng bij Rio+20. In de workshop Maatschappelijk Verantwoord Besturen,  georganiseerd door FairBusiness (eigenaar van www.duurzaamheidsmeter.nl) werden de ervaringen van ECO XXI meegenomen. Wethouder Frank Hommel van de gemeente Tholen vertelde enthousiast over de resultaten van het ECO XXI programma voor zijn gemeente. Voor hem is duidelijk geworden dat duurzaamheid vooral ook staat voor kwaliteit en dat het loont.

 Wat zijn de belangrijkste factoren van succes om vooral lokaal duurzame ontwikkelingen aan te sturen?  In de workshop werd aan het publiek gevraagd welke 3 factoren volgens hun de meeste impact hebben voor een transitie naar een duurzame economie.  Vier succesfactoren sprongen er uit:

  1. Samenwerking met het lokale bedrijfsleven, privaat-publieke investeringen en projecten.
  2. Verankering in de organisatie: duurzaamheid borgen in beleid en capaciteiten in huis.
  3. Actief communiceren, o.a. de deelname aan campagnes en het behalen predicaten is een goeie manier om bewoners, bedrijven en organisaties actief te betrekken.
  4. (Burger)participatie, het erkennen, waarderen en ondersteunen van lokale initiatieven.
     

Deze factoren komen uitgebreid aan bod in het ECO XXI programma. Thijs de la Court, wethouder van Lochem, die als vertegenwoordiger van de VNG en ambassadeur van de duurzaamheidsmeter naar Rio gaat, neemt de resultaten en aanbevelingen mee.