You are here

ECO XXI: verbeteren & ontwikkelen

Met het ECO XXI programma werkt een deelnemende gemeente op bredere basis aan bewustwording over onze omgeving en de rol van educatie en participatie hierin. Hiermee worden kansen aangereikt om duurzame ontwikkeling op lokaal niveau te stimuleren. Dit met concrete maatregelen die zoveel mogelijk verifieerbaar worden gepresenteerd. 

Het gaat niet alleen om de voorgestane maatregelen, maar vooral om de onderling samenhang in de maatregelen. Deze kunnen met elkaar worden besproken en gedeeld. Dit bevordert de bewustwording en onderstreept het belang van ECO XXI voor het lokale beleid. Het succes van ECO XXI komt altijd ten goede aan alle betrokkenen op zich, maar vooral aan de gemeente die de hoofdpartner is in dit programma.

De doelen van ECOXXI voor een gemeente zijn:
- zichtbaar maken van wat een gemeente doet aan duurzame ontwikkeling, ten aanzien van kerntaken en regiemogelijkheden
- in beeld brengen van de samanhang
- een basis bieden voor (beleids-)keuzes
- bevorderen van samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties
- ondersteuning duurzaam imago van de gemeente
- richten op verbetermogelijkheden
 
 Peter van Sante (gemeente Schouwen-Duiveland):

"Eindelijk een communicatiemiddel naar de raad om de inspanning te bepalen"

Lizette de Hond (gemeente Tholen):
"Een goed middel om duurzaamheid integraal vorm te geven"

Brenda Balvers (gemeente Hoorn)
"Goed om binnen de gemeentelijke diensten de samenhang te vinden en te verbinden"
 

Voor de verdere stimulering en verbetering van de duurzaamheidsdoelstellingen zijn reeds de volgende workshops ontwikkeld:

workshop duurzame energie
workshop certificering gemeentelijke organisaties
workshop gemeentelijk natuurbeleid
workshop stedelijke waterbeheer
workshop stimuleren green-key en blauwe vlag
workshop inspelen op lokale initiatieven 
 
Meer info over de workshops is te verkrijgen via office@eco-xxi.nl