You are here

ECO XXI wint terrein in Noord-Holland

ECO XXI krijgt een vervolg in andere provincies. Op 24 mei 2011 heeft de gemeenteraad van Hoorn besloten het college de mogelijke deelname aan ECO XXI te onderzoeken. De provincie Noord-Holland overweegt namelijk dit onder de Noord-Hollandse gemeenten te stimuleren.

 

Op 24 mei 2011 heeft de gemeenteraad van Hoorn besloten de mogelijke deelname aan ECO XXI, als eerste ECO XXI gemeente van Noord-Holland, te onderzoeken. Hoorn heeft zich tot doel gesteld in 2040 klimaatneutraal te zijn. Hoorn zou daarmee de eerste ECO XXI gemeente worden van Noord-Holland. De overwegingen voor mogelijke deelname zijn:

  • ECO XXI biedt de gemeente de mogelijkheid om haar duurzaamheidsdoelstellingen en ambities op verschillende niveaus (certificaat, brons, zilver, goud) te realiseren.
  • ECO XXI heeft lage instapkosten, levert snelle (terug)verdieneffecten op waarmee ook bezuinigingsdoelstellingen gehaald kunnen worden.
  • ECO XXI kent een assessment en een onafhankelijke jury waardoor objectiviteit gewaarborgd is.
  • Om de gemeentelijke doelstellingen van ECO XXI te halen moeten afspraken met de Hoornse samenleving worden gemaakt. Daarmee is ECO XXI een goed middel om enerzijds te helpen interne realistische doelstellingen te formuleren en te toetsen en anderzijds de resultaten die behaald kunnen en moeten worden door andere partijen in de Hoornse samenleving te benchmarken.