You are here

ECOXXI vernieuwd!

ECOXXI is een stimuleringsprogramma voor duurzaamheid. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten zijn overgenomen in de assessment en in onze adviezen. Met behulp van de Wetenschappelijke Klankbordgroep, de landelijke jury en de reacties van deelnemers is de vragenlijst geactualiseerd. Vanaf 24 juli 2014 kunnen deelnemers gebruik maken van ons vernieuwde assessment en starten met hun certificering voor 2014.

 

De actualisatie van de assessment past binnen de filosofie van ECOXXI en FEE-N gericht op de bewustwording van en voorlichting over onze leefomgeving. Samen met de partners wordt hier hard aangewerkt. De Wetenschappelijke Klankbordgroep, voorgezeten door Jacqueline Cramer,  en de landelijke jury van ECOXXI hebben nieuwe inzichten ingebracht. ECOXXI behoudt de integrale en brede benadering van duurzaamheiden werkt daarbij samen met andere duurzaamheidtools en programma’s. ECOXXI evalueert in elk geval tweejaarlijks de werking ten aanzien van de inhoud, assessment, keurmerk, benchmark etc.Voor nieuwe deelname aan ECOXXI en vervolgdeelname kunt contact met ons opnemen. U ontvangt daarop een bericht met inloggevens voor de nieuwe assessment. Voor bestaande deelnemers geldt dat zij toegang blijven behouden tot eerdere assessments.