You are here

Eerste verbeterworkshop geslaagd

ECO XXI is meer dan alleen een certificaat voor duurzame gemeenten. Het programma biedt ook de mogelijkheid voor ondersteuning bij het inzetten van verbeteracties na het uitvoeren van assessments. Hiermee is recent ook ervaring opgedaan.

De gemeente Schouwen Duiveland heeft in januari de ECO XXI award zilver ontvangen. Vol trots wappert nu de ECO XXI vlag bij het gemeentehuis en op enkele andere plaatsen binnen de gemeente. De zilveren award betekent dat de gemeente veel doet aan duurzaamheid, maar het kan nog steeds beter. Eén van de onderwerpen waar de gemeente nog in kan verbeteren is waterbeheer. Om de gemeente te ondersteunen bij deze verbetering is vrijdag 24 september 2010 de workshop duurzaam stedelijk waterbeheer gehouden.

Grontmij heeft de workshop vorm gegeven. Bij de workshop waren niet alleen gemeente ambtenaren, maar ook andere belanghebbenden (waterschap, buurgemeente, provincie en ZLTO) aanwezig. Na een toelichting op de uitdagingen voor het gemeentelijk waterbeleid is in interactieve vorm toegewerkt naar een set oplossingsrichtingen waar gemeente en waterschap mee verder kunnen. De reacties van de deelnemers waren zeer positief . Aan twee van de doelstellingen van ECO XXI, namelijk het bevorderen van samenwerking en brengen van samenhang in het beleid werd hiermee tegemoet gekomen.

Voorbeelden van de oplossingsrichtingen betroffen het bergen van water op privaat terrein en bewustwording van burgers met water(beheer).

Via onderstaande link is de presentatie te downloaden:
Presentatie (PDF)