You are here

Extra provinciale steun van Zeeland voor ECO XXI

Het college van GS van Zeeland stelt een extra subsidie beschikbaar om de 10 gemeenten die geen deel uitmaakten van de pilots voor ECO XXI alsnog te laten deelnemen. ECO XXI is een gemeentelijk stimuleringsprogramma voor duurzaamheid. De gemeenten worden op basis van een 0-meting geadviseerd hoe zij hun duurzaamheidspositie kunnen versterken. Dat advies wordt door een onafhankelijke jury gegeven. De versterking van de positie gebeurt door het volgen van workshops, waarin de belangrijkste onderwerpen uit de 0-meting aan de orde komen.

In de pilot gemeenten ging het om natuur- en milieueducatie op scholen, de deelname aan de Green Key, waterbeheer en energiebeleid. Nieuwe onderwerpen zijn bij de overige gemeenten in Zeeland te verwachten.
Het bestuur van FEE-Nederland, dat als beheerder van ECO XXI optreedt, is zeer verheugd met deze steun. De provincie Zeeland onderscheidt zich sterk door deze financiële injectie in dit duurzaamheidsprogramma.
De uitvoering van deze extra impuls zal in de komende maanden plaats hebben. De 10 gemeenten worden momenteel benaderd door FEE-Nederland en door de Grontmij die de uitvoering van het ECO XXI programma voor FEE-Nederland verzorgt.