You are here

Extra stimulans voor Blauwe Vlag gemeenten

De provincie Noord-Holland gaat de Blauwe Vlag gemeenten stimuleren om ook in aanmerking te komen voor ECO XXI: het stimuleringsprogramma voor duurzaamheid op gemeentelijk niveau. Hiermee krijgt de Blauwe Vlag een bredere inbedding in de lokale duurzaamheid. Hiermee kunnen strand- en jachthavenbeheerders zich scherper profileren. ECO XXI kent een brede benadering van duurzaamheid op lokaal niveau.

De gemeenten worden getoetst op hun kerntaken en op hun regierol op lokaal niveau. Toerisme en recreatie, natuur en landschap, ruimtelijke ordening en communicatie met de burgers zijn hierin belangrijke onderwerpen. De betrokken gemeenten worden eerstdaags uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst als start vooR het ECO XXI programma in Noord-Holland.