You are here

Gemeente Middelburg van start

De gemeente Middelburg is als onderdeel van de tweede tranche gestart met de quickscan van ECOXXI. Als eerste gemeente van de tweede tranche voor Zeeuwse gemeente is zij 30 mei begonnen met de nul-meting en quickscan.

Reden voor de gemeente Middelburg om deel te nemen is om nieuwe input te verzamelen voor het nieuwe milieubeleidsplan vanaf 2013. Hieraan gekoppeld kunnen tevens nieuwe doelen worden opgenomen. Qua systematiek sluiten beiden goed op elkaar aan. Voor de zomervakantie verwacht Middelburg de indicatoren te hebben ingevuld.