You are here

Geslaagde workshops Noord-Holland

Afgelopen week werden de workshops "Lokale Initiatieven" en "Duurzaam waterbeheer" voor de Noord-Hollandse ECOXXI gemeenten gehouden. Er was een actieve en inspirerende sfeer. De deelname was zowel door de integrale duurzaamheidsmensen als door de specialisten. De recente waterproblematiek en het hotitem burgerparticpatie kwamen uitvoerig aan bod.

 

De provincie Noord-Holland biedt de ECOXXI-gemeenten een vijftal verbeterworkshops aan. In gemeente Bergen was op 30 oktober de workshop "Lokale Initiatieven" aan de beurt. Gestart werd met de beschouwing van de algemene trends en de theorie. Vervolgens werden aansprekende voorbeelden genoemd, welke werden vergeleken met de eigen initiatieven. De discussies spitsten zich toe op slimme tips, succesfactoren en handige tools.
Op 6 november werd in Castricum de workshop "Duurzaam waterbeheer" gehouden. De recente waterproblematiek stond volop in de aandacht. Conclusie: er is veel bekend over klimaat en (technische) oplossingen, maar goede bestuurlijke agendering is nog een opgave.