You are here

Gouden ECO XXI-award voor Middelburg

Op 30 mei jl. ontving wethouder Ed de Graaf namens de gemeente Middelburg de gouden ECO XXI-award voor het duurzaamheidsbeleid uit handen van jurylid Hak van Nispen. Middelburg is hiermee de eerste Zeeuwse én Nederlandse gemeente die goud ontvangt. Eerder ontvingen de gemeentes Schouwen-Duiveland, Tholen en Borsele zilver.

 De award beloont het duurzaamheidsprogramma van de gemeente. Een onafhankelijke jury van vooraanstaande experts beoordeelt het beleid op het gebied van duurzaamheid. Gemeente Middelburg mocht de gouden award in ontvangst nemen voor de Middelburgse Visie Milieu 2008-2012.

 Milieuvisie 2013-2018
De bijeenkomst in de raadzaal van het stadskantoor, bijgewoond door raadsleden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden, ging verder over de ambities voor de Middelburgse Visie Milieu 2013-2018. De thema’s in dit plan zijn Duurzame (steden)bouw, Geluid, Lucht, Externe veiligheid, Licht en duisternis, Water, Afval, Bodem, Klimaat, Energie, Natuur en Ecologie.