You are here

Hoorn: op eigen initiatief deelname aan ECO XXI

Nadat een motie door een van de raadsleden was bediscussiëerd, besloot de gemeente Hoorn om te gaan deelnemen aan ECO XXI. De gemeente kent een eigen projectleider duurzaamheid die het gemeentelijk programma coordineert. De gemeente wil met ECO XXI duidelijkheid krijgen over de stand van zaken en de verbetermogelijkheden op het terrein van duurzaamheid. Door de brede invalshoek van ECO XXI werkt dit programma als een format voor gemeentelijk beleid waar veel meer partijen bij betrokken zijn dan de gemeente alleen.

De gemeente voert een aantal kerntaken uit en is tegelijkertijd de regisseur over veel onderwerpen waar anderen het voortouw in hebben. Vanuit het onderwerp Duurzaamheid kan de gemeente haar eigen prioriteiten verscherpen. De jurybeoordeling van ECO XXI kan daar goede hulp bij bieden.
De gemeente zal in begin 2012 het juryrapport uitgereikt krijgen.