You are here

Internationale afstemming ECO XXI

Op vrijdag 18 februari kwam een delegatie van FEE-Portugal naar Amsterdam voor internationaal overleg over ECO XXI. In Portugal ligt de basis voor ECO XXI. Zij maakten de eerste opzet en werken er al mee sinds 2008. Hun ervaring is van groot belang voor de verdere toepassing in andere landen. FEE-Nederland is in 2009 begonnen met de toepassing van ECO XXI in Zeeland. De eerste drie pilots zijn door de provincie Zeeland van harte ondersteund met een goede financiële bijdrage. Daarmee kon de vertaling van Portugal naar Nederland gemaakt worden en werden de drie pilots uitgevoerd.

 
Er is op 18 februari gesproken over een internationaal pakket van eisen dat in ECO XXI internationaal aan de orde moet komen. Er wordt in methodologisch opzicht gestreeft naar een eenheid en ten aanzien van de criteria en de weging zijn goede afspraken gemaakt. De komende tijd worden de resultaten van het overleg op schrift gesteld om tot een internationaal eenduidig pakket te komen.
 
Er zijn inmiddels contacten gelegd voor ECO XXI met België, Italië, Denemarken, Roemenië, Polen, Brazilië, Spanje, Marokko en Zweden.