You are here

Inwoners Groede nemen initiatief voor duurzame gemeente

Bewoners uit Groede hebben zelf het initiatief genomen om het gemeentelijk stimuleringsplan voor duurzaamheid ECO XXI voor de eigen kern gezamenlijk in te vullen.

De bewoners uit Groede hadden al eerder contact gezocht met de organisatoren van ECO XXI. Dat richt zich op  gemeenten en niet op afzonderlijke kernen. De gemeente Sluis vond het initiatief zo goed dat het besloot om een financiële bijdrage te leveren om Groede een speciale workshop ECO XXI aan te bieden.

Project ECO XXI
ECO XXI is een project van de internationale organisatie Foundation for the Environmental Education (FEE). Het project is opgezet om toeristisch recreatieve regio’s te stimuleren zich duurzaam te ontwikkelen, zoals eerder in Portugal gebeurde. Zeeland is de eerste Nederlandse provincie die het keurmerk voert. Schouwen-Duiveland ontving als eerste gemeente het zilveren keurmerk, daarna volgde Tholen met een zilveren keurmerk. Gemeente Sluis gaat begin volgend jaar een poging doen om het keurmerk in de wacht te slepen.

Resultaat Groede
In Groede kwam 7 december een groep inwoners, ondernemers, kunstenaars en nieuwkomers bij elkaar. Ze hebben tijdens de bijeenkomst gewerkt aan de 23 criteria die in ECO XXI aan de orde komen. Er werd onder meer gesproken over het toepassen van een warmtecamera waar energielekken van huizen en gebouwen aangetoond kunnen worden. Tien huizen in Groede worden binnenkort gefotografeerd. Bewoners kunnen tegen een vergoeding ook hun eigen huis laten fotograferen om te zien waar ze welke maatregelen moeten nemen om aan energiebesparing te doen.

De uitslag van de workshop Groede zal begin volgend jaar deel uitmaken van de rapportage over de gehele gemeente Sluis.

Eerdere berichtgeving

Zie ook het artikel in de PZC over deelname van de gemeente Sluis, klik hier.