You are here

Start Tholen als tweede pilotgemeente ECO XXI

Vanaf 1 mei is de gemeente Tholen officieel gestart met de pilot voor ECO XXI. Als tweede gemeente in de provincie Zeeland, maakt zij gebruik van het aanbod van de provincie om op het gebied van duurzaamheid het stimuleringsprogramma te doorlopen en het keurmerk te behalen. Specifiek wordt er gemeten naar de duurzaamheid en de rol van voorlichting en educatie op de activiteiten en werkwijzen binnen de gemeente.

De gemeente Tholen ziet ECO XXI als een goed meetinstrument om het duurzaamheidbeleid te beoordelen of te sturen. Promotioneel ziet zij tevens kansen dit internationaal goed te benutten in een tijd waarbij duurzaam toerisme steeds meer aandacht krijgt. Zeeland en Tholen kunnen zich dan profileren als schone, natuurlijke en milieubewuste vakantiebestemming. ECO XXI is een nieuw programma van FEE-Nederland. Dit programma is in Portugal ontwikkeld en de provincie Zeeland gaf aan FEE-Nederland de opdracht om drie pilotprojecten in Zeeland te ontwikkelen. Met ECO XXI wordt een milieuproject op lokaal niveau ontwikkeld. De bestaande programma’s van FEE, zoals de Blauwe Vlag, Green Key, Eco-Schools, Young Reporters en Learning about Forest, maken deel uit van ECO XXI. Hiermee wordt een nieuwe impuls gegeven aan het bevorderen van duurzaamheid op lokaal niveau. Gemeenten worden op diverse onderdelen getoetst op hun milieubeleid. Er wordt gewerkt met een set van criteria op vier hoofdgebieden: milieu, economie, samenleving en organisatie. De volgende sub-thema’s zijn daarbij aan de orde: milieueducatie, vrijwilligerswerk, natuurbescherming, lucht- en waterkwaliteit, energieverbruik, afvalbeleid, mobiliteit, geluidhinder, landbouw, toerisme en ruimtelijke ordening. Grontmij verzorgt de ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering FEE-Nederland is met de provincie Zeeland overeengekomen dat er een unieke toepassing is van ECO XXI in Zeeland tot 1 juli 2010. Gemeenten, die niet tot de pilotgemeenten van Zeeland behoren, kunnen na 1 juli 2010 deelnemen aan ECO XXI. Voor aanmeldingen kan contact worden opgenomen met Henny Kromhout (FEE-Nederland) of Ilya Musters (Grontmij) via het contactformulier.