You are here

Succesvolle Workshop Duurzame Mobiliteit & Logistiek

Donderdag 10 januari 2013 werd de workshop Duurzame Mobiliteit & Logistiek gehouden voor de acht deelnemende Zeeuwse gemeenten en de  provincie in het kader van het ECOXXI programma. De workshop werd verzorgd door Carol Werner en Robert Motshagen en vond plaats in Middelburg. In de workshop werden diverse actualiteiten op het gebied van duurzame mobiliteit en logistiek besproken. Tevens was er de gelegenheid om onderling te bespreken wat er zoal plaatsvindt op het gebied van duurzame mobiliteit binnen de eigen organisaties.

Aan de orde kwam de vraag hoe er met duurzaamheid op het gebied van mobiliteit kan worden omgegaan. Diverse alternatieve brandstoffen met bijbehorende technieken en hun voor- en nadelen werden behandeld. Van wagenpark tot vervoersconcepten en mobiliteitsscans.

Enkele highlights waren o.a. de kennis over technieken. De kennis hierover verandert razendsnel en de heersende maatschappelijke opvatting daarover hoeft allang niet meer de juiste te zijn (bijvoorbeeld elektrische auto’s versus groen/aardgas auto’s). Maar ook de mogelijkheden over mobiliteitsconcepten zijn besproken, wie doet wat etc. Vooral in combinatie met luchtkwaliteit kan er nog veel worden bereikt. Belangrijk dus voor wagenparkbeheerders, bedrijven, burgers en er blijken soms voordelen te zijn, zoals bijvoorbeeld  vulstations of kortingen op verzekeringen.

De deelnemers waren positief over de workshop en gingen enthousiast met nieuwe kennis terug naar de eigen achterban. Uiteraard kan deze workshop ook zelf door de gemeente aan haar burgers, onderwijsinstanties of bedrijven aanbieden. Immers juist dan neemt de duurzame mobiliteit toe.