You are here

Verbonden partijen

ECO XXI is één van zes programma's van FEE (Foundation for Environmental Education) in Nederland. FEE (www.fee.global) is een internationale netwerkorganisatie, die via educatie, kennisuitwisseling en het stimuleren van duurzame initiatieven streeft naar een duurzame groene toekomst. FEE is in 73 landen actief, IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, www.ivn.nl) is het Nederlandse lid van FEE. 

IVN is de licentiegever van de programma's van FEE in Nederland. Deze programma's worden uitgevoerd door de volgende organisaties: