You are here

Wat is ECO XXI?

ECO XXI is een stimuleringsprogramma om duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en verbeteringen te stimuleren. Gemeenten ontwikkelen een duurzaamheidprogramma, waarvan andere programma’s van FEE (zoals De Blauwe Vlag en Green Key) ook onderdeel uitmaken.

Een belangrijk onderdeel van het programma is de waardering van een gemeente met de ECO XXI award. De waardering start met een 0-meting op 21 indicatoren. Een onafhankelijke jury beoordeelt de 0-meting. Bij voldoende resultaat krijgt de gemeente de ECO XXI award voor de resultaten: brons, zilver of goud. Om de twee jaar wordt deze meting herhaald, waarbij de gemeente gestimuleerd wordt om vooruitgang te boeken. 

Nederland is na Portugal het tweede land waar ECO XXI wordt toegepast. In Portugal hebben reeds 68 gemeenten een ECO XXI award ontvangen. IVN beschikt over de licentie om ECO XXI in Nederland toe te passen. Sinds januari 2010 nemen ruim 20 Nederlandse gemeenten deel aan ECOXXI.

Er wordt gewerkt met een set van indicatoren en criteria op het gebied van: initiatieven en educatie, bouwen, programma's en campagnes, duurzaam ondernemen en MVO, natuur en groen, ruimte, lucht, water, afvalstoffen, bodem, energie, vervoer, geluid, landbouw en toerisme. Daarmee komen alle beleidsterreinen, waarbinnen aan duurzame ontwikkeling wordt gewerkt aan de orde.

Een puntensysteem geeft binnen ECO XXI aan op welk niveau de gemeente zich bevindt. Er is een indeling gemaakt in Brons, Zilver en Goud. 

Via office@eco-xxi.nl is meer achtergrondinformatie op te vragen 

De zes programma’s van FEE geven concreet invulling aan duurzame ontwikkeling. Ze zijn gericht op het daadwerkelijk laten zien van verandering. Ze raken verschillende doelgroepen in de samenleving, in Nederland en wereldwijd (kinderen en ouders, bedrijven, overheid). Educatie en duurzaam ondernemen spelen daarbij een belangrijke rol.

De vijf overige programma´s, naast ECO XXI,  zijn:

  • Blauwe Vlag en Green Key voor de toeristische sector (o.a. stranden, jachthavens, hotels,  accommodaties).

Voor informatie uit Portugal:
Portugese website ECO XXI