You are here

Workshop Convenant lokale overheid

Donderdag 25 oktober vond de “ECOXXI Workshop Blauwe Vlag en Green Key – Convenant met lokale overheid” plaats bij Golden Tulip Westduin te Vlissingen.

De workshop maakte onderdeel uit van het verbetertraject in het kader van het Duurzaamheidsprogramma ECOXXI. Dit programma is door de provincie Zeeland aan 8 gemeenten gefaciliteerd. Binnen duurzaamheid blijkt dat de deelname van recreatieve bedrijven en zwemzones aan Green Key en Blauwe Vlag wel een impuls kan gebruiken.

In deze workshop zijn we een stap verder gegaan door te kijken naar samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op basis van wederzijds belang. Het karakter van deze workshop was dusdanig dat het voor alle Zeeuwse gemeenten en het waterschap en provincie mogelijk was deel te nemen.

Belangrijke conclusies waren:
* Blauwe Vlag en Green Key meten wettelijke én bovenwettelijke prestaties op gebied van milieu en duurzaamheid
* Het ondernemingsdossier vormt een grote kans om mee te implementeren
* Het vervangt niet het toezicht door overheid, maar optimaliseert dit
* Verantwoordelijkheid ligt bij exploitant of beheerder
* Het convenant toont vertrouwen van ondernemers en overheid in en naar elkaar