You are here

Zes Noord-Hollandse gemeenten ontvangen ECO XXI-award

Op maandag 3 december hebben zes Noord-Hollandse gemeenten een  ECO XXI- award in ontvangst genomen uit handen van gedeputeerde Jan van Run. De gemeente Castricum ontving een bronzen award, de gemeenten Heemskerk, Naarden, Velsen en Zandvoort kregen zilver en de gemeente Bussum goud.  ECO XXI is een stimuleringsprogramma om duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en verbeteringen te stimuleren. De provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij deelname aan het programma.

 Een belangrijk onderdeel van het stimuleringsprogramma is de certificering van een gemeente met de ECO XXI award. De certificering start met een 0-meting op 21 criteria,variërend van hoe gemeenten voorlichting en educatie verzorgen tot omgang met natuur en groen, afvalbeleid, energiebeleid, duurzame mobiliteit, certificering van de eigen bedrijfsvoering, geluid en luchtkwaliteit. Een onafhankelijke jury van vooraanstaande experts op het gebied van duurzaamheid beoordeelt de 0-meting. Bij voldoende resultaat krijgt de gemeente de ECO XXI award voor de resultaten: brons, zilver of goud.
 
De gemeenten scoorden over het algemeen goed op:
  • ruimtelijk beleid (behoud van groene gebieden, gecontroleerde verstedelijking)
  • communicatie en beschikbaar stellen van informatie aan inwoners en campagnes (de meeste zijn deelnemer aan de Millenniumgemeenten campagne)
  • lokaal energiebeleid
  • stimuleren van duurzaam toerisme.  
Ook  drinkwaterkwaliteit en behandeling afvalwater is op orde.
 
Verbeteringen zijn voor sommige gemeenten nog mogelijk in het afvalbeleid, stimuleren van duurzame mobiliteit, structurele aanpak van natuur- en milieueducatie op scholen en het lokaal beschermen van natuurgebieden bij calamiteiten. Op die manier kunnen ze op termijn ook in aanmerking komen voor een award in een hogere klasse.