You are here

Geslaagde workshops Noord-Holland

Afgelopen week werden de workshops "Lokale Initiatieven" en "Duurzaam waterbeheer" voor de Noord-Hollandse ECOXXI gemeenten gehouden. Er was een actieve en inspirerende sfeer. De deelname was zowel door de integrale duurzaamheidsmensen als door de specialisten. De recente waterproblematiek en het hotitem burgerparticpatie kwamen uitvoerig aan bod.

 

Staatssecretaris neemt koffer Duurzame Dinsdag in ontvangst

Op dinsdag 3 september heeft staatssecretaris Wilma Mansveld, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst genomen. Deze koffer is gevuld met ruim 300 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. De inhoud van de koffer geeft het kabinet een beeld van de duurzame trends in Nederland.

Vernieuwde ECO-XXI website

Welkom op de vernieuwde website van ECOXXI!
 
De website heeft een nieuw uiterlijk, hiermee ontstaat eenduidigheid met de websites van Green Key, Blauwe Vlag en ECO-Schools.
 
Ook heeft het logo van FEE-Nederland een prominentere plek. De zichtbaarheid van de non-profitorganisatie is vergroot, wat aansluit bij de doelstelling van het bestuur.
 

Awards voor Bergen, Bloemendaal en Wijdemeren

Op vrijdag 5 juli j.l. ontvingen wethouders duurzaamheid van de gemeenten Bergen, Bloemendaal en Wijdemeren een ECO XXI award uit handen van gedeputeerde Jan van Run. De award is een onderdeel van het duurzaamheidprogramma voor gemeenten ECO XXI.

"Milieubeleid moet aangepast"

Het Nederlandse milieubeleid moet worden aangepast. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kritische rapport 'Wissels Omzetten'.

Het planbureau hekelt de kortetermijnvisie van de afgelopen kabinetten en het achterblijven van langetermijnmaatregelen. Nederland hobbelt op veel terreinen achteraan, zo concludeert directeur Maarten Hajer in het rapport.

Eerste Overijsselse gemeente een feit

De gemeente Steenwijkerland gaat meedoen aan het duurzaamheidsprogramma ECO XXI. Steenwijkerland is hiermee de eerste Overijsselse gemeente welke deelneemt aan het ECO XXI programma. Met de deelname wil de gemeente analyseren hoe zij scoort op het gebied van duurzaamheid.­­ 

provinciaal belang bij Eco XXI

Het provinciaal beleid voor duurzaamheid is gediend met een sterk lokaal duurzaamheidsbeleid. Provinciale en lokale beleidsterreinen hangen nauw samen en lokale initiatieven dragen daarmee bij aan provinciaal beleid. Dat is de reden voor Zeeland en Noord-Holland om hun gemeenten te stimuleren in de deelname aan Eco XXI.

Awards Schouwen-Duiveland, Veere en Goes

FEE (Foundation for Environmental Education) Nederland en Provincie Zeeland reikten donderdag 24 januari de internationale Eco XXI award uit aan de gemeente Schouwen-Duiveland, Veere en Goes.

mijlpaal met 21ste deelnemer

Deze week verwelkomt ECO21 haar 21stedeelnemer, de gemeente Noordoostpolder. Sinds de start in 2010 met de eerste gemeente Schouwen-Duiveland is het aantal deelnemers toegenomen. Gemeente Noordoostpolder is de tweede gemeente uit de provincie Flevoland welke deelneemt. Kijk op de kaart voor het complete overzicht.

Succesvolle Workshop Duurzame Mobiliteit & Logistiek

Donderdag 10 januari 2013 werd de workshop Duurzame Mobiliteit & Logistiek gehouden voor de acht deelnemende Zeeuwse gemeenten en de  provincie in het kader van het ECOXXI programma. De workshop werd verzorgd door Carol Werner en Robert Motshagen en vond plaats in Middelburg. In de workshop werden diverse actualiteiten op het gebied van duurzame mobiliteit en logistiek besproken.

Pagina's