You are here

Extra stimulans voor Blauwe Vlag gemeenten

De provincie Noord-Holland gaat de Blauwe Vlag gemeenten stimuleren om ook in aanmerking te komen voor ECO XXI: het stimuleringsprogramma voor duurzaamheid op gemeentelijk niveau. Hiermee krijgt de Blauwe Vlag een bredere inbedding in de lokale duurzaamheid. Hiermee kunnen strand- en jachthavenbeheerders zich scherper profileren.

Schouwen-Duiveland neemt opnieuw deel aan ECO XXI

De gemeente Schouwen - Duiveland behaalde in 2009 als eerste de zilveren onderscheiding in het ECO XXI programma. Dit was als onderdeel van het provinciale programma van Zeeland waar Schouwen - Duiveland de eerste pilot uitvoerde. De gemeente heeft besloten om opnieuw aan ECO XXI deel te nemen. De ervaringen uit de laatste twee jaar zijn positief te noemen.

Hoorn: op eigen initiatief deelname aan ECO XXI

Nadat een motie door een van de raadsleden was bediscussiëerd, besloot de gemeente Hoorn om te gaan deelnemen aan ECO XXI. De gemeente kent een eigen projectleider duurzaamheid die het gemeentelijk programma coordineert. De gemeente wil met ECO XXI duidelijkheid krijgen over de stand van zaken en de verbetermogelijkheden op het terrein van duurzaamheid.

Gemeente Sluis ontvangt bronzen ECO XXI Award

Op zaterdagavond 29 oktober 2011, tijdens "De nacht van de nacht" ontving wethouder Jan Schaalje de bronzen ECO XXI Award voor de gemeente Sluis. Sluis is nu de derde Nederlandse gemeente, die dit duurzaamheidskeurmerk van de Foundation for Environmental Education (FEE) mag voeren. De bijbehorende groene ECO XXI vlag werd eveneens aan de wethouder overhandigd.

Duurzaamste Gemeente 2011

Voor het eerst reiken GDF SUEZ, FD Networks en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) prijzen uit voor de Duurzaamste Gemeente van Nederland.

Gemeente Borsele en Terneuzen begonnen met ECO XXI

De gemeenten Borsele en Terneuzen zijn onlangs begonnen aan hun assessment voor ECO XXI. De twee Zeeuwse gemeenten doen mee aan de tweede tranche van de provincie Zeeland voor deelname aan ECO XXI. Beide gemeenten hebben specifieke kenmerken. Borsele heeft een kerncentrale en Terneuzen is de grootste gemeente van Zeeland.

ZEEWOLDE VOORTREKKER IN FLEVOLAND VOOR ECO XXI

De gemeente Zeewolde heeft besloten om te gaan deelnemen aan ECO XXI: het stimuleringsprogramma voor duurzaamheid op lokaal niveau. De gemeente Zeewolde heeft zelf al het nodige onderzoek gedaan naar onderwerpen die verdere aandacht verdienen om de duurzaamheid te versterken. Met ECO XXI geeft de gemeente een breder perspectief aan haar duurzaamheidsbeleid.
ECO XXI brengt de kerntaken en de regiefunktie van de gemeente in beeld aan de hand van 21 indicatoren. Dat betekent dat de gemeente zelf een actieve rol kan gaan vervullen in haar netwerk om de duurzaamheid te versterken.

Gemeente Middelburg van start

De gemeente Middelburg is als onderdeel van de tweede tranche gestart met de quickscan van ECOXXI. Als eerste gemeente van de tweede tranche voor Zeeuwse gemeente is zij 30 mei begonnen met de nul-meting en quickscan.

ECO XXI wint terrein in Noord-Holland

ECO XXI krijgt een vervolg in andere provincies. Op 24 mei 2011 heeft de gemeenteraad van Hoorn besloten het college de mogelijke deelname aan ECO XXI te onderzoeken. De provincie Noord-Holland overweegt namelijk dit onder de Noord-Hollandse gemeenten te stimuleren.

 

Extra provinciale steun van Zeeland voor ECO XXI

Het college van GS van Zeeland stelt een extra subsidie beschikbaar om de 10 gemeenten die geen deel uitmaakten van de pilots voor ECO XXI alsnog te laten deelnemen. ECO XXI is een gemeentelijk stimuleringsprogramma voor duurzaamheid. De gemeenten worden op basis van een 0-meting geadviseerd hoe zij hun duurzaamheidspositie kunnen versterken. Dat advies wordt door een onafhankelijke jury gegeven. De versterking van de positie gebeurt door het volgen van workshops, waarin de belangrijkste onderwerpen uit de 0-meting aan de orde komen.

Pagina's