You are here

A coordenação internacional ECO XXI

Na sexta-feira, 18 de fevereiro, uma delegação da FEE Portugal para Amsterdão para negociações internacionais sobre ECO XXI. Em Portugal, a fundação para a ECO XXI. Eles fizeram o primeiro projeto e que vem trabalhando desde 2008. Sua experiência é de grande importância para posterior aplicação em outros países. FEE-Países Baixos em 2009 iniciou a implementação de ECO XXI em Zeeland. Os três primeiros foram pilotos da província de Zeeland totalmente apoiados com uma boa contribuição financeira. Ele ajudou a tradução de Portugal para a Holanda e fez três pilotos foram realizados.

International coordination ECO XXI

A delegation of FEE-Portugal came to Amsterdam for an international meeting on ECO XXI (a program aimed at simulating sustainability at a local level) on Friday, February 18, 2011. Portugal is the country ECO XXI originated in. The Portugese made the first scheme for the program and have been working with it since 2008. Their experience is of great importance for further application of the scheme in other countries. FEE-Netherlands started the implementation of ECO XXI in the province of Zeeland in 2009. The province financially supported the first three pilot projects. These projects were used to convert the Portugese approach into the Dutch context.

Internationale afstemming ECO XXI

Op vrijdag 18 februari kwam een delegatie van FEE-Portugal naar Amsterdam voor internationaal overleg over ECO XXI. In Portugal ligt de basis voor ECO XXI. Zij maakten de eerste opzet en werken er al mee sinds 2008. Hun ervaring is van groot belang voor de verdere toepassing in andere landen. FEE-Nederland is in 2009 begonnen met de toepassing van ECO XXI in Zeeland. De eerste drie pilots zijn door de provincie Zeeland van harte ondersteund met een goede financiële bijdrage. Daarmee kon de vertaling van Portugal naar Nederland gemaakt worden en werden de drie pilots uitgevoerd.

Inwoners Groede nemen initiatief voor duurzame gemeente

Bewoners uit Groede hebben zelf het initiatief genomen om het gemeentelijk stimuleringsplan voor duurzaamheid ECO XXI voor de eigen kern gezamenlijk in te vullen.

De bewoners uit Groede hadden al eerder contact gezocht met de organisatoren van ECO XXI. Dat richt zich op  gemeenten en niet op afzonderlijke kernen. De gemeente Sluis vond het initiatief zo goed dat het besloot om een financiële bijdrage te leveren om Groede een speciale workshop ECO XXI aan te bieden.

succesvol burgerinitiatief met hulp gemeente

Tijdens de workshop ECO XXI in de kern Groede, gemeente Sluis, ontstonden interessante discussies tijden het invullen van de criteria en bij de plenaire nabespreking. Deelnemers van diverse pluimage uit Groede kwamen op 7 december bijeen, nadat de gemeente Sluis deze speciale workshop mogelijk had gemaakt. Vanuit de kern Groede waren al eerder initiatieven geuit om ECO XXI in Sluis toe te passen. 

 

IPO BIJEENKOMST ECO XXI

Op 25 nov is in IPO verband ECO XXI gepresenteerd aan verschillende provincies en gemeenten. Deze zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van ECO XXI. In een interactieve discussie zijn het systeem en de benefits er van uitvoerig besproken. De deelnemers toonden veel interesse in deelname.

Via bijgaande links zijn de drie presentaties van deze dag te downloaden:

Sluis ijvert voor duurzaamheidslabel

PZC, door René Hoonhorst. donderdag 25 november 2010

SLUIS - Begin volgend jaar moeten ambtenaren in kaart hebben hoe duurzaam en milieubewust Sluis is. De West-Zeeuws-Vlaamse gemeente hoopt enkele maanden later het landelijk milieukeurmerk Eco XXI te krijgen.
Net als Schouwen-Duiveland en Tholen neemt Sluis deel aan het landelijk duurzaamheidsprogramma Eco XXI. De provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor de drie proefgemeenten. Sluis lijkt als armlastige gemeente geen logische kandidaat om in duurzaamheid en milieu te investeren. Maar de West-Zeeuws-Vlaamse gemeente heeft vijf jaar geleden al geld gereserveerd, meldt beleidsmedewerker milieu en energie Albert Ingels. "Bovendien hebben we al heel wat inspanningen gedaan en hoeft niet alles geld te kosten."

Gemeente Tholen tweede in land met duurzaamheidskenmerk ECO XXI

Eendrachtsbode/ Thoolse Courant donderdag 18 november 2010:

 De gemeente Tholen is behoorlijk goed op weg wat betreft duurzaamheid, maar er zijn nog wat verbeterpunten. Daarom heeft een 11-koppige jury van evenveel bedrijven en organisaties donderdag, toevallig op de Dag van de Duurzaamheid, de gemeente de zilveren ECO XXI award toegekend. De prijs is een keurmerk om uit te drukken in hoeverre de gemeente Tholen het duurzaamheidsprogramma ECO XXI heeft ingevoerd. Vorig jaar kreeg Schouwen-Duiveland als eerste gemeente en deelnemer in Nederland zilver. Dit jaar volgt Tholen als tweede in het land.

Zilveren Vlag ECO XXI voor de gemeente Tholen

De gemeente Tholen heeft de zilveren ECO XXI Award uitgereikt gekregen. Hiermee is Tholen de tweede gemeente in Nederland die het Europese duurzaamheids- keurmerk heeft behaald. ECO XXI is een nieuw stimuleringsprogramma van de Foundation for Environmental Education (FEE) voor de toetsing en ontwikkeling van duurzaamheid op gemeentelijk niveau. De prijs werd uitgereikt tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 11 november in Tholen en de Toeristische Ontmoetingsdag in Middelburg.

Tholen toont zijn duurzaamheid

PZC, woensdag 27 oktober 2010

THOLEN - De gemeente Tholen vindt zichzelf heel duurzaam en steekt dat niet onder stoelen of banken. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid, op donderdag 11 november, pakt ze flink uit.

Pagina's