You are here

ECOXXI Pilot Zeeland

De provincie Zeeland heeft het mogelijk gemaakt om met FEE-Nederland ECO XXI in Nederland te implementeren, waardoor Zeeland de eerste provincie in Nederland is waar dit keurmerk wordt gevoerd.

  Het doel van de pilot van ECO XXI voor Zeeland is:

ECO XXI: verbeteren & ontwikkelen

Met het ECO XXI programma werkt een deelnemende gemeente op bredere basis aan bewustwording over onze omgeving en de rol van educatie en participatie hierin. Hiermee worden kansen aangereikt om duurzame ontwikkeling op lokaal niveau te stimuleren. Dit met concrete maatregelen die zoveel mogelijk verifieerbaar worden gepresenteerd. 

Pagina's