ECO XXI: met de lokale gemeenschap werken aan duurzame ontwikkeling

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. Met het programma ECO XXI kunnen gemeenten deze rol structureel vormgeven. Op basis van een analyse van de huidige situatie brengt de gemeente met het programma in beeld waar mogelijkheden liggen voor vooruitgang. Vervolgens biedt ECO XXI ondersteuning bij het daadwerkelijk realiseren van die mogelijkheden. In een 2-jaarljkse cyclus werkt de gemeente met de lokale samenleving aan continue verbetering.
 
ECO XXI is een programma van FEE (Foundation for Environmental Education). Dit is een internationale maatschappelijke organisatie, die werkt aan een duurzame samenleving met programma’s gericht op onderwijs, recreatie en toerisme. De Blauwe Vlag, GreenKey en Eco-schools zijn andere programma’s van FEE. De programma’s van FEE worden in Nederland in licentie uitgegeven door IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid.

Nieuwe voorzitter FEE-Nederland

 

Het bestuur van FEE-Nederland heeft José Hendriksen gekozen als nieuwe voorzitter van FEE-Nederland. Zij volgt na 6 jaar Henny Kromhout op als voorzitter van de organisatie die zich inspant voor natuur- en milieueducatie. FEE-N beheert het ECOXXI programma.

 

veel internationale belangstelling voor ECOXXI

Tijdens de General Assembly van FEE in Dublin is Eco XXI gepresenteerd aan meer dan 70 deelnemers uit 62 landen. Er bestond veel belangstelling voor dit stimuleringsprogramma voor duurzaamheid op lokaal niveau. Italie heeft het voornemen om na de zomer van 2012 met Eco XXI te starten.

ECO XXI kan bijdragen aan doelstellingen Rio+20

Van 20 tot 22 juni 2012 wordt in Rio de Janeiro de derde VN-conferentie over duurzame ontwikkeling gehouden, ofwel Rio+20. Dat getal slaat op het aantal jaren dat verstreken is sinds in 1992 de eerste VN-conferentie over Duurzame Ontwikkeling in Rio de Janeiro werd gehouden.

Gouden ECO XXI-award voor Middelburg

Op 30 mei jl. ontving wethouder Ed de Graaf namens de gemeente Middelburg de gouden ECO XXI-award voor het duurzaamheidsbeleid uit handen van jurylid Hak van Nispen. Middelburg is hiermee de eerste Zeeuwse én Nederlandse gemeente die goud ontvangt. Eerder ontvingen de gemeentes Schouwen-Duiveland, Tholen en Borsele zilver.

Cramer treedt toe tot adviesraad

Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM, is bereid om toe te treden tot de wetenschappelijke adviesraad voor ECO XXI. Om de criteria van ECO XXI actueel en op niveau te houden zal een Wetenschappelijke Adviesraad zich over de inhoud van ECO XXI gaan buigen.

Uitreiking gemeente Borsele: Zilver

Op 23 april nam de gemeente Borsele de ECOXXI award in ontvangst. De uitreiking vond plaats op een avond die in het teken stond van duurzaamheid. De gemeente werd beloond met een zilveren award.

Informatiebijeenkomst ECOXXI in Noord-Holland

Op 2 februari hield de Provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst over ECOXXI voor Noord-Hollandse gemeenten. Een enthousiaste gedeputeerde Van Run vertelde over de kansen van ECOXXI voor gemeenten.

Extra stimulans voor Blauwe Vlag gemeenten

De provincie Noord-Holland gaat de Blauwe Vlag gemeenten stimuleren om ook in aanmerking te komen voor ECO XXI: het stimuleringsprogramma voor duurzaamheid op gemeentelijk niveau. Hiermee krijgt de Blauwe Vlag een bredere inbedding in de lokale duurzaamheid. Hiermee kunnen strand- en jachthavenbeheerders zich scherper profileren.

Schouwen-Duiveland neemt opnieuw deel aan ECO XXI

De gemeente Schouwen - Duiveland behaalde in 2009 als eerste de zilveren onderscheiding in het ECO XXI programma. Dit was als onderdeel van het provinciale programma van Zeeland waar Schouwen - Duiveland de eerste pilot uitvoerde. De gemeente heeft besloten om opnieuw aan ECO XXI deel te nemen. De ervaringen uit de laatste twee jaar zijn positief te noemen.

Hoorn: op eigen initiatief deelname aan ECO XXI

Nadat een motie door een van de raadsleden was bediscussiëerd, besloot de gemeente Hoorn om te gaan deelnemen aan ECO XXI. De gemeente kent een eigen projectleider duurzaamheid die het gemeentelijk programma coordineert. De gemeente wil met ECO XXI duidelijkheid krijgen over de stand van zaken en de verbetermogelijkheden op het terrein van duurzaamheid.

Gemeente Sluis ontvangt bronzen ECO XXI Award

Op zaterdagavond 29 oktober 2011, tijdens "De nacht van de nacht" ontving wethouder Jan Schaalje de bronzen ECO XXI Award voor de gemeente Sluis. Sluis is nu de derde Nederlandse gemeente, die dit duurzaamheidskeurmerk van de Foundation for Environmental Education (FEE) mag voeren. De bijbehorende groene ECO XXI vlag werd eveneens aan de wethouder overhandigd.

Duurzaamste Gemeente 2011

Voor het eerst reiken GDF SUEZ, FD Networks en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) prijzen uit voor de Duurzaamste Gemeente van Nederland.

Gemeente Borsele en Terneuzen begonnen met ECO XXI

De gemeenten Borsele en Terneuzen zijn onlangs begonnen aan hun assessment voor ECO XXI. De twee Zeeuwse gemeenten doen mee aan de tweede tranche van de provincie Zeeland voor deelname aan ECO XXI. Beide gemeenten hebben specifieke kenmerken. Borsele heeft een kerncentrale en Terneuzen is de grootste gemeente van Zeeland.

ZEEWOLDE VOORTREKKER IN FLEVOLAND VOOR ECO XXI

De gemeente Zeewolde heeft besloten om te gaan deelnemen aan ECO XXI: het stimuleringsprogramma voor duurzaamheid op lokaal niveau. De gemeente Zeewolde heeft zelf al het nodige onderzoek gedaan naar onderwerpen die verdere aandacht verdienen om de duurzaamheid te versterken. Met ECO XXI geeft de gemeente een breder perspectief aan haar duurzaamheidsbeleid.
ECO XXI brengt de kerntaken en de regiefunktie van de gemeente in beeld aan de hand van 21 indicatoren. Dat betekent dat de gemeente zelf een actieve rol kan gaan vervullen in haar netwerk om de duurzaamheid te versterken.

Gemeente Middelburg van start

De gemeente Middelburg is als onderdeel van de tweede tranche gestart met de quickscan van ECOXXI. Als eerste gemeente van de tweede tranche voor Zeeuwse gemeente is zij 30 mei begonnen met de nul-meting en quickscan.

Pagina's

Subscribe to ECO XXI RSS