ECO XXI: met de lokale gemeenschap werken aan duurzame ontwikkeling

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. Met het programma ECO XXI kunnen gemeenten deze rol structureel vormgeven. Op basis van een analyse van de huidige situatie brengt de gemeente met het programma in beeld waar mogelijkheden liggen voor vooruitgang. Vervolgens biedt ECO XXI ondersteuning bij het daadwerkelijk realiseren van die mogelijkheden. In een 2-jaarljkse cyclus werkt de gemeente met de lokale samenleving aan continue verbetering.
 
ECO XXI is een programma van FEE (Foundation for Environmental Education). Dit is een internationale maatschappelijke organisatie, die werkt aan een duurzame samenleving met programma’s gericht op onderwijs, recreatie en toerisme. De Blauwe Vlag, GreenKey en Eco-schools zijn andere programma’s van FEE. De programma’s van FEE worden in Nederland in licentie uitgegeven door IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid.

ECO XXI wint terrein in Noord-Holland

ECO XXI krijgt een vervolg in andere provincies. Op 24 mei 2011 heeft de gemeenteraad van Hoorn besloten het college de mogelijke deelname aan ECO XXI te onderzoeken. De provincie Noord-Holland overweegt namelijk dit onder de Noord-Hollandse gemeenten te stimuleren.

 

Extra provinciale steun van Zeeland voor ECO XXI

Het college van GS van Zeeland stelt een extra subsidie beschikbaar om de 10 gemeenten die geen deel uitmaakten van de pilots voor ECO XXI alsnog te laten deelnemen. ECO XXI is een gemeentelijk stimuleringsprogramma voor duurzaamheid. De gemeenten worden op basis van een 0-meting geadviseerd hoe zij hun duurzaamheidspositie kunnen versterken. Dat advies wordt door een onafhankelijke jury gegeven. De versterking van de positie gebeurt door het volgen van workshops, waarin de belangrijkste onderwerpen uit de 0-meting aan de orde komen.

Internationale afstemming ECO XXI

Op vrijdag 18 februari kwam een delegatie van FEE-Portugal naar Amsterdam voor internationaal overleg over ECO XXI. In Portugal ligt de basis voor ECO XXI. Zij maakten de eerste opzet en werken er al mee sinds 2008. Hun ervaring is van groot belang voor de verdere toepassing in andere landen. FEE-Nederland is in 2009 begonnen met de toepassing van ECO XXI in Zeeland. De eerste drie pilots zijn door de provincie Zeeland van harte ondersteund met een goede financiële bijdrage. Daarmee kon de vertaling van Portugal naar Nederland gemaakt worden en werden de drie pilots uitgevoerd.

Inwoners Groede nemen initiatief voor duurzame gemeente

Bewoners uit Groede hebben zelf het initiatief genomen om het gemeentelijk stimuleringsplan voor duurzaamheid ECO XXI voor de eigen kern gezamenlijk in te vullen.

De bewoners uit Groede hadden al eerder contact gezocht met de organisatoren van ECO XXI. Dat richt zich op  gemeenten en niet op afzonderlijke kernen. De gemeente Sluis vond het initiatief zo goed dat het besloot om een financiële bijdrage te leveren om Groede een speciale workshop ECO XXI aan te bieden.

IPO BIJEENKOMST ECO XXI

Op 25 nov is in IPO verband ECO XXI gepresenteerd aan verschillende provincies en gemeenten. Deze zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van ECO XXI. In een interactieve discussie zijn het systeem en de benefits er van uitvoerig besproken. De deelnemers toonden veel interesse in deelname.

Via bijgaande links zijn de drie presentaties van deze dag te downloaden:

Zilveren Vlag ECO XXI voor de gemeente Tholen

De gemeente Tholen heeft de zilveren ECO XXI Award uitgereikt gekregen. Hiermee is Tholen de tweede gemeente in Nederland die het Europese duurzaamheids- keurmerk heeft behaald. ECO XXI is een nieuw stimuleringsprogramma van de Foundation for Environmental Education (FEE) voor de toetsing en ontwikkeling van duurzaamheid op gemeentelijk niveau. De prijs werd uitgereikt tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 11 november in Tholen en de Toeristische Ontmoetingsdag in Middelburg.

Eerste verbeterworkshop geslaagd

ECO XXI is meer dan alleen een certificaat voor duurzame gemeenten. Het programma biedt ook de mogelijkheid voor ondersteuning bij het inzetten van verbeteracties na het uitvoeren van assessments. Hiermee is recent ook ervaring opgedaan.

Brochure ECO XXI beschikbaar

Er is een brochure van ECO XXI beschikbaar. Hierin is in het kort veel informatie over het stimuleringsprogramma ECO XXI opgenomen. Wilt u als gemeente of regio graag deelnemen en wilt u weten wat dit u oplevert? Of wilt u weten welke kosten en inspanning benodigd zijn? In de brochure wordt hierop ingegaan.

 

Via onderstaande link is de brochure te downloaden:
Brochure (PDF)

Deelname ECO XXI mogelijk voor alle gemeenten

Vanaf nu kunnen alle gemeenten in Nederland deelnemen aan ECO XXI. Tot 1 juli was deelname alleen mogelijk voor de gemeenten in Zeeland. De Provincie Zeeland nam namelijk het initiatief voor invoering van ECO XXI in Nederland en heeft de eerste gemeenten ondersteund bij de invoering door middel van pilots. De gemeenten Schouwen Duiveland en Tholen maken hier gebruik van. De eerste pilot is inmiddels met succes afgerond en nu kunnen alle gemeenten in Nederland in aanmerking komen voor certificering.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
aanmelden & contact

Start Tholen als tweede pilotgemeente ECO XXI

Vanaf 1 mei is de gemeente Tholen officieel gestart met de pilot voor ECO XXI. Als tweede gemeente in de provincie Zeeland, maakt zij gebruik van het aanbod van de provincie om op het gebied van duurzaamheid het stimuleringsprogramma te doorlopen en het keurmerk te behalen. Specifiek wordt er gemeten naar de duurzaamheid en de rol van voorlichting en educatie op de activiteiten en werkwijzen binnen de gemeente.

Informatiemiddag voor nieuwe gemeenten ECO XXI

De Provincie Zeeland maakt het als eerste provincie in Nederland mogelijk voor gemeenten om dit keurmerk te kunnen ontvangen. In 2010 kunnen nog 2 Zeeuwse gemeenten zich aanmelden om als pilot in dit project te participeren om dit belangrijke duurzaamheids keurmerk te kunnen verwerven.

Zilveren ECO XXI Award voor gemeente Schouwen-Duiveland!

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft als eerste Zeeuwse gemeente de ECO XXI Award in ontvangst mogen nemen. De bijeenkomst vond plaats op dinsdag 12 januari 2010 tijdens de vakantievakbeurs in de Jaarbeurs Utrecht.

12 nov 2009 Eco XXI officieel van start

Eco XXI is een nieuw programma van FEE-Nederland. Dit programma is in Portugal ontwikkeld en de provincie Zeeland gaf aan FEE-Nederland de opdracht op 3 pilotprojecten in Zeeland te ontwikkelen. Op de Toeristische Ontmoetingsdagen 2009 op Neeltje Jans is de officiële overeenkomst getekend.

Wat is ECO XXI?

ECO XXI is een stimuleringsprogramma om duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en verbeteringen te stimuleren. Gemeenten ontwikkelen een duurzaamheidprogramma, waarvan andere programma’s van FEE (zoals De Blauwe Vlag en Green Key) ook onderdeel uitmaken.

ECOXXI Pilot Zeeland

De provincie Zeeland heeft het mogelijk gemaakt om met FEE-Nederland ECO XXI in Nederland te implementeren, waardoor Zeeland de eerste provincie in Nederland is waar dit keurmerk wordt gevoerd.

  Het doel van de pilot van ECO XXI voor Zeeland is:

Pagina's

Subscribe to ECO XXI RSS